About UsMembersLegal Calendar Contact Us

Confidentialitatea datelor personale

Acest site adopta toate masurile de securitate pentru a proteja informatiile personale ale utilizatorilor nostri.

In momentul completarii datelor personale pe site-ul nostru, informatiile vor fi protejate atat off-line cat si online. Daca exista formulare de inscriere sau de comanda pentru completarea carora este necesara introducerea unor date personale (de exemplu numarul cartii de credit), acest tip de informatii vor fi codate si protejate prin intermediul celui mai bun sistem software de criptare - SSL.

Toate informatiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate, marcate cu simbolul unui lacatel, pozitionat in josul browserelor Chrome, Firefox si Microsoft Internet Explorer devin securizate, spre deosebire de starea nesecurizata sau deschisa, cand utilizatorii doar navigheaza. Folosim sistemul de criptare SSL pentru a proteja informatiile sensibile on-line, dar eforturile noastre vizeaza protejarea acestui tip de informatii si offline.

Toate informatiile despre utilizatori, nu doar cele sensibile mentionate mai sus, nu vor fi obiectul niciunei alte activitati, in afara celor desfasurate la birou. Numai angajatii a caror activitate specifica implica lucrul cu informatii personale (de exemplu reprezentantii departamentelor de plati sau servicii clienti) au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. Computerele pe care sunt stocate informatiile personale de identificare sunt localizate intr-un loc securizat.

Pentru intrebari:


Email: contact@ccir-mb.ro

Telefon: 0040 21 222 6601

 

 

 

Personal data confidentiality policy

This site had adopted all necessary security measures to protect the personal information of our users.

When filling out forms on our site your personal information is protected both online and offline. If registration forms call for personal information, this data will be protected by the best encryption software – SSL.

All personal data is handled on secure pages, marked with the lock symbol on the lower bar on browsers such as Chrome, Firefox and Internet Explorer. By using the SSL encryption system to protect sensitive information online.
All information about our users may not make the object of any other activity outside the scope of their collection. Only the employees whose specific activity requires working with personal information may do so. For any question please contact us as:

Email: contact@ccir-mb.ro or +4 021 222 66 01

Copyright (c) 2009 cciR-MB.ro. All rights reserved.